Temeljne točke u hodu Novog naroda:

svećeništvo arkanđela, duhovno majčinstvo i očinstvo, novo svećeništvo, 

bezgrešnost, prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Marijinu, univerzalno zajedništvo

2012.Odlučujući izbor čovječanstva, 35.

 

4) Jednostavna molitva, pripisana Svetom Franji Asiškom, po kojoj ulazimo u zajedništvo sa Svetim Franjom i Svetom Klarom da bi se uključili u franjevački duh, zajedno sa svim franjevačkim svecima i sveticama. Ova molitva predstavlja za nas životni program, bit duha Svetog Franje, koji smo prigrlili i želimo živjeti. U njemu nalazimo također i sažetak evanđeoskih blaženstava (Mt 5, 3-11; Lk 6, 20-49):
 
Jednostavna molitva Svetog Franje
 
Gospodine, učini me oruđem svoga mira!
Gdje je mržnja, da donosim ljubav!
Gdje je uvreda, da donosim praštanje!
Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo!
Gdje je zabluda, da donosim istinu!
Gdje je sumnja, da donosim vjeru!
Gdje je očaj, da donosim nadu!
Gdje je tama, da donosim svjetlo!
Gdje je žalost, da donosim radost!
Gospodine, daj da ne tražim
da me tješe, nego da tješim druge;
da ne zahtijevam da me razumiju,
nego da ja razumijem druge;
da ne tražim samo da me ljube,
nego da i ja ljubim druge!
Jer: tko se daruje, prima;
tko prašta, bit će mu oprošteno,
i tko umire sebi, rađa se za vječni život!
Amen.
 

Narudžba knjiga

Izdavač: MARKRAS d.o.o.
Dr.Ante Starčevića 37,
88266 Međugorje, BiH
tel. +387 63 708 829
HR +385 92 2500 683
email: kramimedj@gmail.com