Meditacije - Tomislav V.

Vi ste moj Sveti Narod

Isusova poruka od 12. studenoga, 2010.

„Draga moja djeco, već sam vam rekao da ste živi hramovi Božji. Idemo sada jedan korak dalje. Želim vam pomoći da shvatite da svatko od vas, ako me ljubi i ako me slijedi postaje jedan dio Božjeg naroda. Tko čini taj narod? Svi oni koji se klanjaju mome Ocu, koji prepoznaju mene kao Sina Božjega i Otkupitelja i primaju Duha Svetoga.

Opširnije...