Dom molitve,

  • Dobro došli...

    ICONAcasaOBRUBDobro došli u Dom molitve duhovne obitelji «Kraljice Mira, potpuno tvoji – po Mariji k Isusu»
    Gospa se ukazala u Međugorju da bi pozvala Božji narod i cijelo čovječanstvo da se vrati k Njenom Sinu i da ga primi kao Spasitelja, pred kim se svako koljeno treba prignuti. Sve će podložiti Kristu čija se kraljevska vlast proteže cijelim svemirom. Sve ono što je od Boga stvoreno, ljudi, bilo sa zemlje, bilo sa drugih planeta, sva stvorenja se moraju uglaviti u Kristu, tako da Bog bude sve u svemu.