Vítáme vás v Domě modlitby

ICONAcasaOBRUB
Vítáme vás v Domě modlitby naší duchovní rodiny „Královny Míru, úplně tvoji, skrze Marii k Ježíši"
 
Panna Maria se zjevuje v Medjugoriji, protože chce svolat Boží lid a celé lidstvo k návratu k jejímu Synu a přeje si, abychom ho přijali jako Spasitele, před kterým musí pokleknout každé koleno. Vše musí být podloženo Kristu, jehož královská moc se rozpíná do celého vesmíru. Vše, co Bůh stvořil, lidi, Zemi, nebo jiné planety, všechno stvoření bude sjednoceno v Kristu, tak, aby Bůh byl všechno ve všem.
 
Panna Maria nás neustále zve k modlitbě, což znamená k intimnímu vztahu s Bohem prostřednictvím svého Neposkvrněného Srdce. Z toho důvodu nám říká, abychom obětovali vlastní život Ježíši Kristu, aby ho on pozvedl k Otci a aby ho proměnil. Obětovat svůj vlastní život znamená sjednotit se s Kristovou obětí, přejít z korumpovaného života v hříchu do nového života, který vyvěrá z Ježíšova Srdce a který se za nás obětoval na kříži. Když takto žijeme, sjednocujeme se s celým Božím lidem, který již žije ve svatosti s Bohem, sjednocujeme se také s anděly, archanděly, s lidstvy z jiných planet, která zůstala věrná Bohu.