Ikona avion   15181

P10106401
Dům je znamením vděčnosti Královně Míru za milosti, které dala světu. Nejedná se o nějaký monument, nýbrž o dům, ve kterém se bude shromažďovat Boží lid, ti, kteří si přejí odevzdat se úplně Ježíši skrze Marii. 
 
Centrálním tajemstvím křesťanské víry je VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ. V milostiplných událostech, které nastaly prostřednictvím Panny Marie v Medžugorské farnosti, je už od začátku kladen důraz na slavení velikonočního tridua v každém týdnu. Z tohoto důvodu je budova vystavěna ve tvaru kříže, na němž je ukřižován Ježíš Kristus. Takové řešení vychází z úmyslu přivést Boží lid k pochopení tajemství Kristova Kříže, Ježíšovy oběti a sjednocením se s ní, k vyzdvižení se k Otci v Duchu Svatém.
Při příležitosti výročí Panny Marie Fatimské v roce 1995 se členové duchovní rodiny, kteří se již vydali na tuto cestu, sešli na místě, kde později vyrostla stavba, aby byli přítomni položení „ZÁKLADNÍHO KAMENE."
Ve Fatimě Královna Svatého růžence, vyzvala svět k oběti a ohlásila triumf svého Neposkvrněného srdce.
 
V tento den více než dvě stě lidí stvrdilo podpisem obětování svého života Ježíši skrze Mariino Neposkvrněné Srdce. Jejich podpisy byly zakopány vedle základního kamene společně s různými relikviemi svatých (Mariiny relikvie pocházející z Efesu , trochu země z Betléma a Genezaretu, relikvie vyjmuté z jeskyně sv. Michaela Archanděla v Gargánu, několik relikvií sv. Františka a sv.Kláry, sv. Tomáše apoštola, sv. Antonína z Padovy, sv. Pia z Pietralciny, sv.Gemmy Galgani, sv. Terezie od dítěte Ježíše a nakonec několik medailí sv. Benedikta).
 
Při této příležitosti přítomní vyjádřili přání, aby dům patřil Královně Míru, aby mu vládla a podporovala v něm růst trinitárního života .
Dále bylo zdůrazněno, že v domě bude přebývat Mariina čistota, chudoba a poslušnost. Je vyloučeno jeho využívání pro jakékoliv obohacení, nesmí sloužit osobním zájmům, pouze ke slávě Boží.