To su molitve koje nas međusobno sjedinjuju i preko kojih se osjećamo dijelom jednog naroda u hodu.