NASLOVNICA ISPISATI POVIJEST ZAVRŠNO
Dragi čitatelji, iznosimo vam novu knjigu, odavno obećanu i koju su mnogi od vas čekali. Konačno je došlo vrijeme da vam je predstavimo. 
Ova knjiga nije ljudsko djelo: to je djelo Presvetog Trojstva, koje u posljednjih nekoliko godina, utiskuje odlučujući zaokret u čitavom svemiru. Rađa se iz Božje inicijative pune ljubavi, zato što želi pružiti pomoć čovječanstvu, koje opasno nazaduje, umjesto da se uzdiže. 
 
U knjizi koju ćete pročitati, Trojstveni Duh pripovijeda glavne događaje u povijesti Zemlje i svemira. Pripovijeda ih polazeći od svog pogleda. Objašnjava dinamiku ljudske slobode u njenom odnosu s Bogom i sa Zlom. Podučava i pomaže ljudima da se probudi njihov duh i da naprave kvalitativni skok, s Božjom pomoći, sve dok ne stignu do novog stvaranja, kako bi zajedno s Bogom upravljali svemirom.
 
 
 
Knjiga također daje novo svjetlo na događaje koji su se desili u vrijeme kada je nastajao svemir. Naći ćete opširna objašnjenja o životu u svemiru i odnosima koji su postojali između stanovnika drugih planeta i našeg čovječanstva. Bit će vam također objašnjeno ono što se događa danas, kada je život kompliciran, ugrožen, i u isto vrijeme, zaštićen od Boga. Bog nas, naime, otvara velikoj nadi: kvalitativnom skoku, pravom pravcatom izlasku svekolikog stvorenja iz ropstva smrti ka novom stvaranju. 
 
U knjizi, Bog govori ljubavlju Oca: bez osuđivanja, ne prijeti i ne okrivljuje nikoga, nego nudi svima svoje spasenje i otvara k istini. Naprema istini, svaki je čovjek propitkivan i mora dati svoj odgovor. Bog ga ostavlja slobodnim i odgovornim za svoju sudbinu. Međutim, upravo stoga što je Otac, Bog se ne može prilagoditi sporom ritmu, neodlučnostima i pobunama čovječanstva sa Zemlje, podvrgnutom snagom zla, već je odlučio privući k sebi ljude dobre volje. Preko svojih redovnih i izvanrednih sredstava, vodit će one koji žele živjeti kao djeca Božja, podložni zakonima Duha; oslobodit će ih moći đavla koja ugnjetava i uvesti ih u novo stvaranje. 
 
To je ono što pripovijeda knjiga. Možete je čitati kao privlačan roman, koji vam pruža puno vijesti. Ili, se možete ogledavati u istini koju sadrži, učiniti pozitivan izbor i, posljedično, skok u kvaliteti. U svakom slučaju, naći ćete dragocjenu hranu za svoje duše, koja dolazi od Boga. 
 
Mi smo dvoje skromnih svjedoka onoga što nam je Trojstveni Duh pokazao i objasnio, i što je utisnuo u naš duh. Sve ovo svjedočimo, prikazujući svoj život Isusu, po Bezgrešnoj Majci, kako bi se svim ljudima očitovala Istina. 
Ne želimo dodavati ljudske argumente, jer smo sigurni da će Bog govoriti činjenicama, i sve potvrditi s događajima koji nas očekuju. 
Ostavljamo vas da čitate, moleći sa Svetim Pavlom i s cijelim Mističnim Tijelom Kristovim:
 
„Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.“
(Ef 3,14-21)
 
Od srca zahvaljujemo onima koji su molili za ovu knjigu, te onima koji će se založiti širiti istu. Neka se na sve vas spusti Božji i naš blagoslov.
 
Stefania Caterina i Tomislav Vlašić
 

01.Uvod
02.Primarna energija u svemiru
03.Destruktivna energija
04.Dimenzija ne-sjećanja
05.Izbor svakog čovjeka
06.U pomoć braći na Zemlji
07.Kajin i Abel
08.Anđeli
09.Božje obećanje
10.Abraham napušta svoju zemlju
11.Isus Krist se rađa na Zemlji - Novi savez
12.Isus Krist pobjednik nad zlom i smrću: Isus Krist i Izrael
13.Crkva i njezino sveopće poslanje
14.Silazak Duha Svetoga
15.Uskrsli Krist posjećuje čovječanstva vjerna Bogu
16.Čovječanstva vjerna Bogu i Crkva na Zemlji
17.Susret s Blaženom Djevicom Marijom i apostolima
18.Niski svemir i položaj Zemlje
19.Zamlja i niski svemir: Dvije faze, Crkva na Zemlji
20.Moćnici Zemlje i novi svjetski poredak
21. Konfederacija svjetlosti - I dio
22. Konfederacija svjetlosti - II dio
23.Iluminati
24.Cilj i strategije Konfederacije svjetlosti
25.Oskvrnuće planeta Zemlje - Totalni virus - Ostatak svemira
26.XX stoljeće i Božje intervencije – Svekolika Božja milost
27.Ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi –Treća tajna
28.Ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi – Treća tajna
  II dio
29.Faustina Kowalska i objava Božanskog Milosrđa
30.Adolf Hitler i istrebljenje Židova, Josif Staljin i Benito Mussolini,Ukazanja Gospe u Ghiaie di Bonate
31.Hladni rat i država Izrael – Nastanak Europske unije (EU)
32.Novi posjet vjerne braće – Papa Pio XII
33.Ivan XXIII i II Vatikanski koncil
34.Spletke Lucifera i Iluminata – Godina 1966.
35.Trideset i tri dana pape Ivana Pavla I
36.S Ivanom Pavlom II prema trećem tisućljeću
  Papa Poljak – Totus tuus – Propuštena posveta Rusije – Atentat na Papu
37.Ukazanja Gospe u Međugorju
38.Reakcija Lucifera i Iluminata – rat u bivšoj Jugoslaviji
39.Posveta svijeta i kraj sovjetskog režima – Prema kraju tisućljeća – Priprema za treće tisućljeće
40.Peti dio – Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja
41.Luciferov odgovor
42.Napadi od 11. rujna 2001.
43.Tri izvanredna Božja sredstva – Bog u potrazi za suradnicima
44.Centralna Jezgra
45.Anđeli
46.Braća iz svemira vjerna Bogu
47.Izvanredna sredstva nisu neki dodatak
48.Uzvišena Božja sredstva
49.Događaji ovog vremena – Kratki kronološki pregled – Odlučujući izbor 2012. godine
50.Godina 2013. i Trojstveno djelovanje – Vjerna braća kreću u svoju misiju
51.Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji
52.Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji II
53.Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji III
54.Evangelizacija niskog svemira
55.Slavni dolazak Isusa Krista i novo stvaranje – Dan žetve – Novo stvaranje – Gdje će završiti sinovi tame? – A Lucifer?
56.Završno razmišljanje